معرفی نقشه کشی معماری در ساختمان

نقشه کشی

اگر زمینی در اختیار داریم و می خواهیم ساختمانی بر روی آن بسازیم نخستین مورد طراحی یک نقشه کارشناسی شده توسط افراد متخصص است. نقشه کش از اعضای اصلی گروه طراحی ساختمان محسوب می شود. یک نقشه کش ماهر با هنر و ایده های متنوع می تواند زمینه ی احداث یک ساختمان خوب را فراهم آورد.
از جمله الزامات ابتدایی نقشه کشی می توان به آشنایی با اســتانداردها و قوانین نقشه كشــى، شناخت وسايل ترسيم و افزایش نقشه ها و نیز مهارت در ترسيم، اشاره کرد. علاوه بر موارد فوق می توان به آشنايى با قواعد تصاوير موازى و پرسپكتيو و مهارت در ترسيم دست آزاد در ارائه ى نقشه هاى ساختمانی زيبا و گوياى تاثیر گذار اشاره کرد.

آشنایی با اصول اوليه و مراحل طراحى ساختمان، به ویژه ساختمانهاى مســكونى و ساختمان هاى عمومى كوچــك، نیز زمينه را جهت حضور و همكارى بهتر در گروه طراحى به وجود می آورد و شناخت خصوصیات معمارى، مصالح مختلف و راهکارهای اجراى ساختمان هاى گوناگون به ویژه ســاختمان هاى بومى، نیروی تجزيه و تحليل و تصميم گيرى را در مراحل گوناگون ترسيم نقشه ها افزايش مى دهد.

نقشه کشی و طراحی ساختمان

احداث یک ساختمان مراحل مختلفی دارد. تیم های مختلفی مانند استادکاران، مهندسان، تکنیسین ها و کارگران در این مهم نقش دارند. برنامه کاری برای احداث هر سازه به مسائل مختلفی از جمله موقعیت منطقه و شرایط زمین و میزان بودجه و نتایج بررسی ها و مطالعات وابسته است. پس از اینکه برنامه مورد نظر تهیه و تنظیم شد و بعد از هماهنگی لازم با کارفرمای پروژه عمرانی به واسطه ی مهندس معمار، این برنامه به طرح و نقشه ی اولیه تبدیل خواهد شد. نقشه های اولیه ی معماری جهت فراهم کردن نقشه های فاز یک ساختمان برای نقشه کش فراهم می شود. در این هنگام نقشه کش با در نظر گرفتن نظرات، استانداردها و قواعد و با توجه به تخصص خود به نقشه های فاز اول تبدیل می نماید.

انواع نقشه های معماری

طــرح يك ســاختمان را مى توانیم بــه روشهاى گوناگونی ارائه دهیم. ب جهت ارائه مشــخصات دقيق درونی و بیرونی ساختمان و مشخص كردن شكل، اندازه ها و ابعاد هر بخش از آن، نقشه هاى دو بعدى به کار برده می شود. از تصاوير ســه بعدى اغلب به منظور ايجاد تصوير روشن از ساختمان تكميل نقشه هاى دوبعدى استفاده مى شود.
۴-انواع نقشه های دو بعدی معماری

 1. پلان
  با در نظر گرفتن اهميــت فضاهاى داخلى ســاختمان و وجود جزئيات بسیار در داخــل ايجاد حجم بنا، ویژگی های اصلى هر ســاختمان را توسط ايجاد يك برش افقــى و ترســيم تصوير آن بیان مى كننــد كه به آن پلان اطلاق می شود. پــلان یا برش افقى ســاختمان، موقعيت همه ى ديوارها، درهــا، پنجره ها، پله ها و … را مشخص می کند. در پلان هر ســاختمان اندازه و تناســبات یکایک فضاها و بخش های گوناگون ساختمان مشخص و تبیین مى شوند.
 2. نما
  به تصویر جلو و جانبی و پشتی ساختمان نما می گویند. در حالت عادی هر ساختمان دارای ۴ نما می باشد. نماهای ارائه شده از ساختمان معمولا شکل، تناسبات و جزئیات خارجی ساختمان را مشخص می کند. تصاویری از نما در زیر ارائه شده است.
 3. پلان
  با در نظر گرفتن اهميــت فضاهاى داخلى ســاختمان و وجود جزئيات بسیار در داخــل ايجاد حجم بنا، ویژگی های اصلى هر ســاختمان را توسط ايجاد يك برش افقــى و ترســيم تصوير آن بیان مى كننــد كه به آن پلان اطلاق می شود. پــلان یا برش افقى ســاختمان، موقعيت همه ى ديوارها، درهــا، پنجره ها، پله ها و … را مشخص می کند. در پلان هر ســاختمان اندازه و تناســبات یکایک فضاها و بخش های گوناگون ساختمان مشخص و تبیین مى شوند.
 4. مقطع
  مقطــع به تصوير بــرش قائم ســاختمان گفته می شود. مقطع وســيله ى مناســبى جهت تعیین كيفيت فضا و جزئيات داخلى ساختمان می باشد. مقطع ســاختمان، تناسبات و ارتفاع قسمتهاى گوناگون ساختمان را نيز ارائه مى دهد.
 5. پلان بام
  پلان بــام در حقیقت تصوير بــرش افقى ساختمان می باشد. پــلان بــام، محل قرار گرفتن ســاختمان، شکل و تركيب ساختمان، شيب ها و شكستگى هاى بام را مشخص می نماید.
معرفی نقشه کشی معماری در ساختمان

مطالب مرتبط

معرفی نقشه کشی معماری در ساختمان

معرفی نقشه کشی معماری در ساختمان

نقشه کشی اگر زمینی در اختیار داریم و می خواهیم ساختمانی بر روی آن بسازیم نخستین مورد طراحی یک نقشه کارشناسی شده توسط افراد متخصص است. نقشه کش از اعضای اصلی گروه طراحی ساختمان محسوب

خوردگی قطعات فولادی و نحوه مقابله با آن

خوردگی قطعات فولادی و نحوه مقابله با آن

خوردگی قطعات فولاد به زنگ زدن یا کدر شدن فلزات خوردگی می‌گویند؛ ایجاد سوراخ نیز، یک نوع موضعی حمله خوردگی است که در آن مقدار خوردگی از دیگر نقاط بیشتر می‌باشد. عمق حفره‌های به وجود

اهمیت خاک در ساختمان سازی

اهمیت خاک در ساختمان سازی

معرفی خاک‌ به مواد سنگی که قطر آن‌ها کمتر از ۰۰۲/۰ میلی‌متر است، “خاک (Soil)” گفته می شود. خاک بر اثر تجزیه‌ی شیمیایی و یا عوامل فیزیکی و مکانیکی مواد گوناگون پوسته‌ی زمین به‌وجود می‌آید

برچسب ها