همکاران دفتر مرکزی

ردیفناممدرک تحصیلیسمتسابقه کار (سال)
1احمد انصاریفوق لیسانس حقوقمشاور حقوقی16
2محمد ولی نژادلیسانس عمرانمدیر کنترل پروژه19
3تورج قلم آرالیسانس مهندسی ایمنی صنعتیمسئول ایمنی11
4ابوالفضل بهلولدیپلممدیر مالی32
5صفر آزاد منجیریدیپلمحسابدار33
6لیلا اظهریلیسانس عمرانفنی – اداری5
7حسین رمضانیدیپلمکارپرداز16
8عباسعلی محمدیدیپلمخدمات26