پروژه های اداری، آموزشی و تفریحی

ردیفنام پروژهکارفرماسال شروع ساختسال پایان ساخت
1ساختمان های ژاندارمری ناحیه خراسانژاندارمری کل کشور13511353
2ساختمان بررسی آفات بیماریهای گیاهی اهوازموسسه بررسی آفات13511353
3مجتمع توریستی میگونوزارت ارشاد13541357
4دانشگاه تربیت معلم حصارکوزارت علوم13561370
5مجتمع استراحتگاه کارکنان وزارت نفت (واحدهای VIP)شرکت ملی نفت ایران13701374
6مرکز همایش های بین المللیشرکت ملی نفت ایران13731375
7تکمیل اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستانشرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران13971398
شرکت آندا

ساختمان های ژاندارمری ناحیه خراسان

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: ژاندارمری کل کشور
 • سال شروع ساخت: 1351
 • سال پایان ساخت: 1353

ساختمان بررسی آفات بیماریهای گیاهی اهواز

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: موسسه بررسی آفات
 • سال شروع ساخت: 1351
 • سال پایان ساخت: 1353
شرکت آندا
مجتمع توریستی میگون

مجتمع توریستی میگون

 • محل اجرا: استان تهران – منطقه ییلاقی میگون
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: وزارت ارشاد
 • سال شروع ساخت: 1354
 • سال پایان ساخت: 1357

دانشگاه تربیت معلم حصارک - کنسرسیوم با شرکت بتن شانتیه

 • محل اجرا: استان البرز – کرج
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: وزارت علوم
 • سال شروع ساخت: 1356
 • سال پایان ساخت: 1370
دانشگاه تربیت معلم حصارک - کنسرسیوم با شرکت بتن شانتیه
مجتمع استراحتگاه کارکنان وزارت نفت (واحدهای VIP)

مجتمع استراحتگاه کارکنان وزارت نفت (واحدهای VIP)

 • محل اجرا: استان مازنداران – محمودآباد
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1370
 • سال پایان ساخت: 1374

مرکز همایش های بین المللی شرکت نفت ایران

 • محل اجرا: استان مازنداران – محمودآباد
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1373
 • سال پایان ساخت: 1375
مرکز همایش های بین المللی شرکت نفت ایران
تکمیل اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان

تکمیل اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان

 • محل اجرا: استان خوزستان – اهواز
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1397
 • سال پایان ساخت: 1398