پروژه های انبوه سازی

 
ردیفنام پروژهکارفرماسال شروع ساختسال پایان ساخت
1احداث 300 دستگاه منزل مسکونی خرمشهروزارت کشور13541356
2احداث منازل مسکونی 200 واحدی قزوینشرکت ملی نفت ایران13621364
3احداث 100 دستگاه منزل مسکونی سرخسشرکت ملی نفت ایران13771380
4مجتمع مسکونی 400 واحدی پرندشرکت صدرا نور13961398
5مجتمع مسکونی نیمه ویلایی 448 واحدی پرندشرکت عمران پرند1398در دست اجرا
شرکت آندا

احداث 300 دستگاه منزل مسکونی خرمشهر

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: وزارت کشور
 • سال شروع ساخت: 1354
 • سال پایان ساخت: 1356

احداث منازل مسکونی 200 واحدی قزوین

 • محل اجرا: استان قزوین – قزوین
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1362
 • سال پایان ساخت: 1364
احداث منازل مسکونی 200 واحدی قزوین
احداث 100 دستگاه منزل مسکونی سرخس

احداث 100 دستگاه منزل مسکونی سرخس

 • محل اجرا: استان خراسان – سرخس
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1377
 • سال پایان ساخت: 1380

مجتمع مسکونی 400 واحدی پرند

 • محل اجرا: استان تهران – پرند
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت صدرا نور
 • سال شروع ساخت: 1396
 • سال پایان ساخت: 1398
مجتمع مسکونی 400 واحدی پرند
شرکت آندا

مجتمع مسکونی نیمه ویلایی 448 واحدی پرند

 • محل اجرا: استان تهران – پرند
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: شرکت عمران پرند
 • سال شروع ساخت: 1398
 • سال پایان ساخت: در دست اجرا