پروژه های بیمارستانی و مراکز درمانی

ردیفنام پروژهکارفرماسال شروع ساختسال پایان ساخت
1مرکز اورژانس و درمانگاه بیمارستان اسلامشهرشرکت خانه سازی ایران13841387
2دی کلینیک هشتگردشرکت خانه سازی ایران13871390
3آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر قائم شهر و الحاقیهشرکت خانه سازی ایران13871390
4توسعه بیمارستان آیت الله کاشانیشرکت خانه سازی ایران13911393
5بیمارستان خصوصی 160 تختخوابی اروندانشرکت سامان گستر اروندان1397در دست اجرا
مرکز اورژانس و درمانگاه عمومی بیمارستان امام رضا

مرکز اورژانس و درمانگاه عمومی بیمارستان امام رضا

 • محل اجرا: تهران – اسلامشهر
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1384
 • سال پایان ساخت: 1387

توسعه دی کلینیک هشتگرد

 • محل اجرا: استان البرز – هشتگرد
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1387
 • سال پایان ساخت: 1390
توسعه دی کلینیک هشتگرد

پروژه تکمیل آنژیوگرافی بخش جراحی قلب باز بیمارستان ولیعصر(عج)

 • محل اجرا: استان مازندران – قائم شهر
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1387
 • سال پایان ساخت: 1390

توسعه بیمارستان آیت الله کاشانی

 • محل اجرا: استان تهران – تهران
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1391
 • سال پایان ساخت: 1393
بیمارستان خصوصی فوق تخصصی 160تختخوابی اروندان

بیمارستان خصوصی فوق تخصصی 160تختخوابی اروندان

 • محل اجرا: منطقه آزاد اروند – استان خوزستان – آبادان
 • نوع قرارداد: مشارکت سرمایه گذاری و مدیریت پیمان
 • کارفرما: شرکت سامان گستر اروندان
 • سال شروع ساخت: 1397
 • سال پایان ساخت: در دست اجرا