پروژه های صنعتی و نفتی

 
ردیفنام پروژهکارفرماسال شروع ساختسال پایان ساخت
1کارخانه سرامیکخصوصی13651367
2تلمبه خانه  های نفت خام مسیر ری اهوازشرکت ملی نفت ایران13711373
3کنترل روم رفسنجانشرکت ملی نفت ایران13731373
4کارخانه تعمیرات و نگهداری لوکوموتیو سیستان البرز نیروشرکت بوم شهر13941397
5آزمایشگاه تست عابر پیاده مرکز تحقیقات سایپاشرکت سایپا13961397
6احداث کارخانه رنگین نانوساختار در صفادشتشرکت رنگین نانوساختار1398در دست اجرا
شرکت آندا

کارخانه سرامیک

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: خصوصی
 • سال شروع ساخت: 1365
 • سال پایان ساخت: 1367

احداث تلمبه خانه های جدید نفت خام مسیر ری - اهواز

 • محل اجرا: استان لرستان و خوزستان
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1371
 • سال پایان ساخت: 1373
احداث تلمبه خانه های جدید نفت خام مسیر ری - اهواز
شرکت آندا

کنترل روم رفسنجان

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
 • سال شروع ساخت: 1373
 • سال پایان ساخت: 1373

کارخانه تعمیرات و نگهداری لوکوموتیو سیستان البرز نیرو

 • محل اجرا: استان اصفهان
 • نوع قرارداد: مدیریت پیمان
 • کارفرما: شرکت بوم شهر
 • سال شروع ساخت: 1394
 • سال پایان ساخت: 1397
کارخانه تعمیرات و نگهداری لوکوموتیو سیستان البرز نیرو
آزمایشگاه تست عابر پیاده مرکز تحقیقات سایپا

آزمایشگاه تست عابر پیاده مرکز تحقیقات سایپا

 • محل اجرا: استان تهران – تهران
 • نوع قرارداد: پیمان کل
 • کارفرما: شرکت سایپا
 • سال شروع ساخت: 1396
 • سال پایان ساخت: 1397

احداث کارخانه رنگین نانوساختار در صفادشت

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: شرکت رنگین نانوساختار
 • سال شروع ساخت: 1398
 • سال پایان ساخت: در دست اجرا
شرکت آندا