تصاویر پروژه ها

مجری طرح های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی

andaco2.jpg

برخی پروژه های شرکت ساختمانی آندا

مجتمع گردشگری و توریستی میگون

مجتمع گردشگری و توریستی میگون

کارفرما : وزارت ارشاد
سال اجرا : 1354-1357
دانشگاه تربیت معلم حصارک

دانشگاه تربیت معلم حصارک

کارفرما : وزارت علوم
مشاور : شرکت توسعه و عمران
سال اجرا : 1356 - 1370
احداث منازل مسکونی قزوین

احداث منازل مسکونی قزوین

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران
مشاور : شرکت پخش و پالایش
سال اجرا : 1362 - 1364
مجتمع تفریحی آموزشی محمود آباد

مجتمع تفریحی آموزشی محمود آباد

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران
سال اجرا :1370- 1374
احداث تلمبه خانه های نفت خام مسیر ری اهواز

احداث تلمبه خانه های نفت خام مسیر ری اهواز

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران
مشاور : شرکت هراز راه
سال اجرا : 1371 - 1373
احداث منازل مسکونی سرخس 100 دستگاه

احداث منازل مسکونی سرخس 100 دستگاه

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
مشاور : شرکت ملی گاز ایران
سال اجرا : 1377 - 1380
مرکز اورژانس و درمانگاه بیمارستان اسلامشهر

مرکز اورژانس و درمانگاه بیمارستان اسلامشهر

کارفرما : شرکت خانه سازی ایران
سال اجرا : 1384 - 1387
دی کلینیک تامین اجتماعی هشتگرد

دی کلینیک تامین اجتماعی هشتگرد

کارفرما : شرکت خانه سازی ایران
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
سال اجرا : 1387 - 1390
بیمارستان ولیعصر قائمشهر

بیمارستان ولیعصر قائمشهر

کارفرما : شرکت خانه سازی ایران
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
سال اجرا : 1391 - 1394